Sa naručivanjem i preuzimanjem proizvoda, kupac se obavezuje da prihvati naše uslove za reklamaciju i povrat novca.

Naša firma garantuje za sve naše proizvode i u slučaju da niste zadovoljni ili roba  ne odgovara opisu imate pravo na reklamaciju u roku od 10 dana od preuzimanja robe. Možete nam vratiti robu i mi ćemo Vam vratiti vrednost robe (vraća se samo iznos robe,  prethodni troškovi dostave I isporuke se ne isplaćuju).
Kupac koji želi da vrati robu, mora prvo da nas kontaktira u pismenoj formi na e-mail adresu info@opremazamanikir.com i da navede:
– uzrok reklamacije
– datum kupovine
– ime, adresu i konakt broj.

Po zakonu o zaštiti potrošača, svi troškovi povrata robe padaju na teret Kupca.

Reklamacija se ne prihvata u slučajevima:
– ako je Kupac pogrešno narucio proizvod ili se predomislio u vezi kupovine nekog proizvoda
– ako vraćen proizvod (potrošni materijal) ne sadrži najmanje polovinu od originalnog pakovanja.

Ako se utvrdi reklamacija, i sa obe strane( Kupac i Prodavac) se odlučuju za povrat vrednost robe, Kupac je dužan da obezbedi  broj tekućeg računa kako bih Prodavac mogao da sa bankarskim nalogom za prenos mogao da vrati iznos. Naša firma nije u mogućnosti da isplati gotovinu.

Prema zakonu o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru i istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1) zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2) da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3) otklanjanje nedostatka na proizvodu.